Aanmelden

Beleid

Verwacht het onverwachte. Een ongeval, of in brede zin een noodlot, kan steeds toeslaan. Een gestructureerd kader vermindert, in geval van een calamiteit, stressreacties in de onderneming en bij zijn verantwoordelijken. Door het spanningsniveau onder controle te houden, vergroot de efficiƫntie van uw acties.

Het VCVH zet, samen met HR en/of Preventieadviseur, procedures op om zo snel als mogelijk en gepast te ageren bij zware incidenten.

Het VCHV voorziet tevens in opleidingen voor leidinggevenden en hulpverleners in het kader van slachtofferbejegening, slachtofferzorg en begeleiding van debriefings. Zoals u eventueel een brandweerploeg of eerste hulp-hulpverleners inbedt in uw onderneming, kunnen wij u adviseren en ondersteunen om een crisisteam uit te bouwen. Het spreekt voor zich dat wij daarbij rekening houden met het traumabeleid in uw onderneming.

;