Aanmelden

Onze missie

Is in naam van de Werkgevers en Preventieadviseurs, van aangesloten ondernemingen, de eerste opvang voorzien van de partner en de familieleden van werknemers die slachtoffer zijn van een levensbedreigend of dodelijk arbeidsongeval. Wij brengen de slechtnieuwsboodschap en begeleiden de familie bij de eerste mededeling en bieden ondersteuning bij het verwerkingsproces.

Onze visie

  • Door de aansluiting op een alarmcentrale zijn onze teams 24/24 uur, 7 dagen op 7 beschikbaar en kunnen wij snel uitrukken in overleg, indien mogelijk met slachtofferhulp, om de familie menswaardig te begeleiden in verwittiging en verwerking van de slechtnieuwsboodschap onmiddellijk na de feiten.

  • Wij bieden werkgevers die zich wensen te engageren voor het psychosociaal welzijn van hun medewerkers een professionele ondersteuning om het welzijn van de partner en familie van slachtoffers te verzorgen in kritische omstandigheden naar aanleiding van een levensbedreigend of dodelijk arbeidsongeval. Altijd in naam van de werkgever!

  • Wij doen dit naast de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming die het welzijn voor de werknemers behartigt.

Waarom kiezen voor het VCVH?

  • Professionele begeleiding van ondernemingen in het verzamelen van accurate informatie bij levensbedreigende of dodelijke arbeidsongevallen.
  • Een team van traumabegeleiders staat 24/24 uur, 7 dagen op 7 paraat om onmiddellijk de familie te begeleiden en te ondersteunen bij het brengen van de slechtnieuwsboodschap.
  • Professionele ondersteuning van werkgevers om het welzijn van de betrokkenen te verzorgen in kritische omstandigheden naar aanleiding van een levensbedreigend of dodelijk arbeidsongeval. Dit altijd in naam van de werkgever!
;